FELDENKRAISOVA ® METODA

FELDENKRAISOVA ® METODA

FELDENKRAISOVA ® METODA
Skupinové lekce ATM (Awareness Through Movement®) – Pohybem k sebeuvědomění

Nauč se skrze pohyb uvědomovat si své tělo a své pocity – vjemy, emoce, myšlenky či jejich kombinace. Pocity jsou součástí každého prožitku či zážitku člověka, stejně jako tělo, které je vždy přitom. Obojí nelze od sebe oddělit. Poznej skrze pohybové lekce své návyky v pohybu, v myšlení, cítění a vnímání = vztah mezi tím, jak se pohybuješ a jak se chováš. Tato pohybová praxe není prvotně cvičením, ale učením se = poznáním s jakým přístupem různé pohyby provádíš – ať už pohyby spjaté s naším vývojem především do jednoho roku věku (vývojová kineziologie) nebo praktické pohyby související s běžným životem dítěte a dospělce.Můžeš se naučit, jak provádět stejný pohyb 3-4 různými způsoby. Když Ti jeden navyklý způsob pohybu působí potíže, bolesti či chronické trápení, můžeš poznat jiný a tím se potíže zbavíš. Celé učení provádíš nejčastěji v leže (také s přechodem do sedu či kleku) na podložce, bez námahy, bez překonávání svých možností (aniž by si použil/a sílu či dělal/a pohyb přes odpor svalů). Celá lekce Tě osloví tím, že se učíš pohyb dle svých možností, tedy přátelsky vůči sobě, s jemností a citem. Netlačíš na sebe, nepřemáháš se a prožíváš celou lekci v příjemné lehkosti a volnosti pohybu (to je to, co hledáš, co se učíš). Zapojuješ svou zvídavost a hravost, čímž objevuješ kvalitu svého pohybu. Zkoušíš a experimentuješ s pohybem v důvěrném prostředí „laboratoře,“ čímž objevuješ více ze sebe. To se vyplatí jako nezbytný prvek v procesu Tvého růstu a změny, Tvého osobního rozvoje.

Uvědomíš si:

  • Jak pohyb provádíš
  • Jak pohyb můžeš změnit

 Naučíš se:

  • Jak si uvědomit jednotlivé části těla
  • Jak podpořit jejich funkční spolupráci
  • Jaký má význam dech při pohybu

Lekce Pohybem k uvědomění jsou pro každého bez ohledu na věk a kondici. Pro děti je hranicí schopnost porozumět instrukci tj. doporučený věk začít je 10-13 let. Lekce jsou připravené pro muže, ženy, dívky, chlapce, seniory, osoby zdravé i s oslabením, jsou-li schopné přijít sami na lekci/ pohybovat se bez asistence. Lekce Pohybem k uvědomění osloví zejména klienty s potížemi pohybového aparátu, akutními i chronickými bolestmi, mladé i starší klienty se sníženou schopností soustředit se, sportovce, kreativce – hudebníky, umělce, zpěváky, herce a tanečníky… Výhodou této metody je, že ji může cvičit opravdu každý. Pokud máte pohybové omezení, tak buď rozsah pohybu zmenšíte nebo si ho pouze představujete a výsledky se rychle dostaví. Sportovci tuto metodu vyhledávají z toho důvodu, že se celkově zlepšují a pomáhá jim tak dosahovat lepších výkonů ve vlastním sportu. Lidé trpící bolestmi zad si cvičení také pochvalují. Cvičení této metody celkově vede ke zlepšení kvality života, zlepšení kvality ve výkonu své profese či hobby činnosti. Lekce jsou založeny na slovních pokynech, které člověka navádějí do pohybů, představ, přemýšlení a vnímání. Posloupnost pokynů často sleduje určitou funkci a pomáhá ji objasnit. Pozornost je přivedena k takovým oblastem, které byly z různých důvodů vyřazeny z našich pohybových vzorců a jsou mimo naše vnímání. Lekce umožňují naučit se používat pro každý pohyb celé tělo, vnímat vztahy různých jeho částí a jejich spolupráci. Postupně si lépe uvědomujeme navyklé pohybové vzorce a obraz nás samých. Otevírají se nám nové možnosti, jak tento obraz změnit, nacházíme nové způsoby pohybu, zlepšuje se citlivost našeho vnímání, rozvíjí se uvědomování si sebe sama ve vztahu k okolnímu prostředí a zvyšuje se naše efektivnost. „Každá hodina vede k celkovému propojení Tvého těla.“ V závěru každé jednotlivé hodiny je ale prováděn pohyb, který pomůže k uvědomění si toho, jakým způsobem je možné např. zapojit dílčí funkci pravého a levého kolene do našeho systému tak, aby celé tělo, a tím celé naše „já“, začalo fungovat v propojení. Lekce nejsou terapií. Jde o proces učení a sebepoznání, který je založen na vlastním prožitku.