OSOBNÍ TERAPEUTICKÁ JÓGA

OSOBNÍ TERAPEUTICKÁ JÓGA

Jóga nabízí terapeutické účinky všem, co chtějí zlepšit své tělesné zdraví, psychickou vyrovnanost a schopnost relaxace na úrovni tělesné i duševní. Snažím se vést klienty k uvědomování si pohybu těla a projevu dechu při cvičení – k pomalému a jemnému, přesně vedenému pohybu, a to v harmonii s nádechem a výdechem. Cílem naší společné snahy během lekce je prožitek v každém jejím okamžiku – při pohybu i při setrvání v pozici. Využíváme sebepozorování a sebepoznávání pro rozvíjení schopnosti obnovovat a hospodárně využívat energii v těle. Průběh lekce je pro nás stejně důležitý jako její výsledek. Učíme se znovuobjevit přirozený pohyb – těla a dechu, se kterým se rodíme a vlivem životních okolností jeho vnímání a kvalitu ztrácíme. Využíváme polohy těla a pohybu dechu k jemnému protažení povrchových a hlubokých svalových skupin, s širokým působením na vnitřní orgánové soustavy a posturu těla. Vždy šetrně a s ohledem na momentální fyzickou kondici. Koncentrací a relaxací prohlubujeme rovnováhu a sjednocení mezi tělesnou strukturou a stavem naší mysli, vědomím.

Co je jóga a jógová terapie?

Jógová terapie je stejně stará jako sama jóga a základní princip je u obou stejný – na prvním místě je zdravé tělo, vyrovnaná mysl a schopnost relaxovat, pak teprve otázky vyšší seberealizace. Jóga a jógová terapie se liší se jen ve způsobu cvičení a přístupu.

Tradiční jóga (Hatha jóga) je vhodná pro lidi bez větších zdravotních potíží se schopností přiměřeně relaxovat. Ostatním doporučuji využít zvýšenou péči individuální jógy.

Jógová terapie je vědecká metoda, která nás učí zbavovat se emočního vypětí, stresu a dává nám nástroj k uzdravení a spokojenosti. Neléčí nemoc přímo, ale pracuje na celé osobnosti člověka a působí na všechny její složky. Vyléčení pak přichází jako přirozený důsledek celkové změny.

Využívá fyzická a dechová cvičení, relaxace, očistné techniky, cvičení koncentrace, meditace, dietetiku, zpěv a další speciální techniky.

Jak pomáhá?

Je cenným nástrojem při léčbě celé řady zdravotních obtíží a onemocnění, zvláště pak těch, které jsou původem psychosomatického charakteru (např. astma, poruchy zažívání, bolesti hlavy a zad, deprese, menstruační potíže, vysoký krevní tlak a další). Neklade důraz jen na práci s tělem, ale hledá příčinu potíží a snaží se zbavit kořenů nemoci.

Zásadní pole působnosti je u psychosomatických potíží (příčina nemoci je v mysli) a somatopsychických potíží (kde původní příčina vzniká v těle, ale negativní stav mysli může fyzický stav výrazně zhoršit) a u dědičných dispozic, kde může působit jako prevence. Také je velice prospěšná jako prostředek rehabilitace po úrazech a jako podpora pacientů připoutaných na lůžko. 
Jak probíhá?

Individuální jógová terapie využívá řadu účinných nástrojů dle povahy a preferencí klienta, kterými jsou například jednoduchá fyzická cvičení, jednoduchá dechová cvičení, různé očistné techniky, relaxace, doporučení ohledně životosprávy a výživy, zpěv, cvičení koncentrace, meditace a další speciální techniky.

Důležité je najít správné cvičení pro každého v závislosti na jeho povaze, charakteru, sociálním a rodinném zázemí a typu obtíží. Jógová terapie by se tedy dala nazvat též jógou individuální.

Cvičení se většinou provádějí v souladu s dechem, což je zároveň nejpřirozenější práce s myslí. Soustředěním se na dech spolu s pohybem se docílí přirozené koncentrace, dech se přirozeně prohlubuje a zpomaluje, čímž dosahujeme celkového zklidnění.

Jsou vybírány taková cvičení, která jsou klientovi maximálně příjemná, aby se mohl postupně zbavovat stavu, ve kterém se právě nacházejí, směrem k úplnému uzdravení, pocitu životního naplnění a spokojenosti.

Příčiny nemocí

Stres je stavem mysli. Nesouvisí s vnějšími okolnostmi, jen s naším vnitřním přístupem.

Lidská existence se projevuje na několika úrovních. Jsme tělo, mysl i duše.

Sama mysl má pak několik částí. Spadají sem myšlenky, emoce, paměť, pocity libosti a nelibosti, instinkt, schopnost analyzování, závislosti… Všechny roviny spolu souvisí, navzájem na sebe působí. Jakákoli nerovnováha v jedné z nich ovlivňuje zbytek systému.

Naše vnitřní síla, energie (prána) je mostem mezi naší myslí a tělem. Když stres naruší naši rovnováhu, pocítíme to na své energii – jsme rozrušení, a poté unavení, bez dobré nálady. Stres vzniká v mysli a důsledek tohoto podráždění se promítá do chování těla. Pokud tato nerovnováha přetrvává delší dobu, projeví se v těle v podobě negativních fyziologických změn, tedy nemoci.

Pod vlivem stresu slábne také naše rovina vyššího vědomí, vnímání, stejně tak jako schopnost využívat vnitřní moudrost a vyšší hodnoty pro vnímání toho, co je pro nás z dlouhodobého hlediska dobré. Nevyhovující stav se tak nadále prohlubuje, cítíme se nespokojeni a dostáváme se do začarovaného kruhu. I takový stav se nenápadně začne dříve či později odrážet na našem zdraví.

Poznámka: Jógová terapie nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Není v rozporu s žádným typem terapie, ale je naopak jejich vhodným doplňkem a sama o sobě může pomoci i tam, kde moderní lékařská věda nedosahuje očekávaných výsledků.