PARTNERSKÁ JÓGA

My, kteří jsme jógu již objevili a zařadili do svého života, víme, že jóga nás naplňuje klidem, porozuměním a láskou. Pomáhá vytvářet harmonii a je strůjcem mnohých pozitivních změn v našem životě. Tak proč si to všechno nechat pro sebe, když se můžeme podělit se svými nejbližšími. Sdílet radost a lásku k životu samému je jednou ze základních potřeb života. Nemusí to být jen Tvůj životní partner, s kterým se vydáš na jógu ve dvou. Může to být třeba i kamarád/ka, dcera nebo tatínek. Na druhou stranu, sdílet jógu se svým životním partnerem je velmi krásný a intenzivní prožitek a může pomoci prohloubit Váš vztah, také tím, že se přitom úžasně pobavíte!

  • Jak se připravit na lekci?

Nemusíte být mistrem jogínem, abyste zvládli lekci partnerské jógy, a dokonce ani jednoduché prvky akrojógy. Stačí se jenom pozitivně naladit.

Proč je důležité, abyste se před lekcí partnerské jógy pozitivně naladili? Protože zažijete cvičení v páru, v jehož průběhu se vaše energie míchá s energií vašeho partnera. Vaše napětí či negativita se proto může velice snadno přenést na partnera a negativně ovlivnit vaši spolupráci během cvičení. A právě spolupráce je klíčovým prvkem párové jógy. Proto veškeré napětí můžete pustit z hlavy ven. Konečně si po celém dni dopřát chvilku bez počítače nebo jiného displeje, a vychutnat si pocit uvolnění plnými doušky.

Pokud jste se rozhodli začít cvičit se svým (stálým) partnerem, pak mohu doporučit, abyste přišli o pár minut dříve. V klidu se převléknete a sednete si s partnerem do sálu. Věnujete chvíli klidnému povídání. Naladíte se tak jeden na druhého. To je moc důležité. Párová jóga je totiž cvičením založeným na spolupráci a důvěře. Jestli se tedy chvíli před začátkem lekce věnujete svému partnerovi, vše vám pak půjde mnohem snadněji a lépe se uvolníte.

  • Skrytý přínos partnerské jógy

Jóga pro dva je skvělým nástrojem na rozvíjení spolupráce. Vzájemná spolupráce posouvá oba partnery za hranice jejich možností. V průběhu cvičení si tak můžete lépe uvědomit, že bez pomoci toho druhého byste daný „výkon“ jen těžce zvládli. A v tom spočívá hodnota partnerského cvičení. Učí nás ocenit pomoc druhého při dosažení vlastního pokroku.

Partnerská jóga má rovněž společný terapeutický rozměr. Některé relaxační pozice vyžadují citlivou dopomoc vašeho partnera, díky ní si lépe vychutnáte terapeutický účinek cviku. V prvcích z akrojógy si třeba můžete vzájemně protáhnout záda a uvolnit v nich celodenní napětí. Nebo můžete sedět v pozici paščimotanasána a odolávat tlaku partnera ležícího na vašich zádech. Tím efektivně protahujete svaly na zadní straně stehen. Intenzivní tlak vašeho partnera vám pomůže rozdýchat napětí v této pozici. Těmito cviky postupně směřujete k zahřátí a protažení celého těla. Odměnou po lekci je blažený pocit uvolnění, jež je výsledkem jógové terapie. To pak vyvolává vděčnost vůči vašemu partnerovi za zprostředkování tak skvělého pocitu.

Podstatou partnerské jógy je praktikování jednotlivých cviků/ásan za pomocí partnera. Oba partneři jsou do cvičení plnohodnotně zapojeni. To znamená, že oba dva pracují na zdokonalení vlastní praxe a zároveň pomáhají partnerovi zlepšovat se v jeho vlastním tempu. Nemusí přitom disponovat stejnou fyzickou zdatností. Skrz cvičení partnerské jógy se oba dva posouvají vpřed dle svých vlastních individuálních možností.

Partnerská jóga svým charakterem buduje velice důležitou rovinu vztahu. Rovinu partnerskou. Samotné cvičení není o vztahu učitel–žák, kdy jeden předává své zkušenosti druhému. Právě naopak. Oba partneři se díky vzájemné spolupráci stávají zkušenějšími. Jejich vztah je o rovnocennosti, nikoliv dominanci. A právě tím partnerská jóga napomáhá budovat vyrovnané, harmonické vztahy.

  • Vzájemné rozvíjení neverbální komunikace

Partnerská jóga nás učí respektovat vzájemné hranice.

Partnerská jóga nabízí prostor pro neverbální vyjádření svých vlastních potřeb. Vyjádření toho, co vám je příjemné, anebo naopak nepříjemné. Každý má své hranice nastavené jinak a právě skrz partnerská cvičení se učíte vyjádřit své hranice neverbálním způsobem. V průběhu lekce se snažíte taky pochopit potřeby svého partnera. Co je ale důležitější, partnerská jóga vás učí tyto hranice druhé osoby respektovat.

Tyto situace pravděpodobně znáte z běžného života. Naše vztahy často trpí jen proto, že jsme se nenaučili respektovat individuální tempo osobnostního růstu našich partnerů, dětí nebo přátel. K získání potřebné trpělivosti v této oblasti nám můžou pomoct i zkušenosti z cvičení partnerské jógy…

  • Sladění se na jednu vlnu

Partnerská jóga otevírá prostor nejen pro sebepoznání, ale taky pro poznávání našeho partnera. Ačkoliv znáte svého partnera nebo kamarádku léta, během lekcí si můžete všimnout to, čeho jste si třeba ještě nikdy nevšimli. Učíte se vnímat dech toho druhého a snažíte se s ním sladit. Možná se budete prvních patnáct minut cítit tak nějak „rozkolísaní“. Společné cvičení vás však brzy sladí na jednou vlnu. Můžete si jednoduše užívat jednotné tempo dechu, jež vás uvolněním provází.

V partnerské józe se nejedná o složité ani náročné pozice. Ve jednotlivých polohách se díky kontaktu s partnerem a jeho pomoci cítíme pohodlněji a můžeme si je víc užít, v balančních nebo pokročilejších pozicích, jako je například stoj na hlavě, jsme si vzájemnou oporou, pouštíme případné strachy a otevíráme se novým příležitostem. 

Velkou výhodou partnerské jógy je, že přestože si jsou partneři vzájemným pomocníkem, stále jsou oba součástí celé lekce a na vlně dechu společně proplouvají pozicemi, aniž by jeden byl ten, který pozici provádí, a ten druhý pouze asistuje. 

Partnerskou jógu si mohou užít všichni, kdo si chtějí zpestřit svoji jógovou praxi, chtějí odhodit vážnost a trochu se u toho pobavit, uvítají, když jim někdo v pozicích dopomůže, chtějí se ještě více protáhnout nebo si pouze chtějí užít jógu ve společnosti někoho blízkého. Partnerská jóga může být zároveň krásným rodinným rituálem do kterého zapojíte i své děti, které ji zkouší spolu s Vámi nebo samy mezi sebou.