DĚTSKÁ JÓGA

DĚTSKÁ JÓGA

Je mnoho způsobů jak cvičit s dětmi. Jógu však považuji za všestrannějsí a mocnější nástroj ke zdraví, než je pouhý „tělocvik“.  Učí děti nejen správně dýchat (může být prevencí i léčbou onemocnění horních cest dýchacích, astmatických potíží, alergií atd.), učí také správnému a koordinovanému pohybu skrze fungující stabilizační systém a vzpřímené postavení páteře, a také přispívá svalové balanci. Je vhodným doplňkem  „soutěžních“ sportů, neboť úzká sportovní specializace u dětí může vést k disharmonii v jejich organizmu a tuto disharmonii jóga pomáhá vyrovnat. Čím však jde jóga za hranice všedních sportů je především to, že obrací pozornost od vnějších podnětů k sobě, učí vnímat pochody, které se odehrávají uvnitř nás samých, a skrze toto sebepoznání navozuje (velmi sofistikovaně popsáno) emoční stabilitu, pružnost mysli, umění relaxovat, uvolnit napětí, schopnost koncentrace.

Děti v józe praktikují (úměrně věku) pozdrav sluníčku, pozice zvířátek za doprovodu říkanky, písničky a povídání, tématem se neustále vracíme k poznávání přírody a jejích zákonitostí, střídáme dynamické a pomalejší prvky při pohybových hrách, zábavně nacvičujeme správné dýchání (nejen se zvuky zvířátek) a postavení těla. Pro uvolnění střídáme dynamickou relaxaci nebo pomalejší podle momentální nálady, zapojujeme prvky, které uvolňují emoční napětí a navozují uvolnění a otevřenost – děti baví, když si kolektivně zakřičí jako lev nebo gorila. Rozvíjíme senzomotoriku, koncentraci, sebepoznání a sebepřijetí. A také pracujeme se smysly – děti popisují co cítí, co slyší, své chutě na jazýčku. Cvičíme také ve dvojicích, skupinkách nebo celém kolektivu, nesoutěžíme, učíme se respektu a cítění k druhým. Ruku v ruce jde snaha naučit děti trpělivosti, když se jim hned nedaří. Tvoříme, hrajeme divadlo a čteme příběhy o lidských ctnostech, povídáme si o poznání, o těle, o mysli, o józe.