ILONA VOBORSKÁ

Jóga je svou filozofií a praxí podstatou mého života

Naplňuje mne pomáhat druhým objevit vlastní samouzdravovací shopnosti v souladu roviny tělesné a duševní. Učím techniky, které rozvíjí sebevnímání skrze prožitek. Učím o zdraví a prevenci skrze plnou pozornost k sobě, k okolnímu prostředí a těchto vzájemných souvislostech. Zdraví vnímám jako schopnost prožívat radost a štěstí za (po)chodu životem – na podkladu Být si vědom, Rozlišovat a Žít pravdu, Žít beze strachů a Lží k sobě samému, v Laskavosti, Úctě, Respetu, Soucitu – k sobě i navenek. Učím se a učím, jak žít z vlastního pramene, bez absence neustálého dialogu se sebou – tázání a hledání odpovědí. Žiji ve víře v Matku Zemi, ve své (a Vaše) Niterné Jsoucno a při/v/rozenou Vitální sílu živých bytostí. Vycházím z vědění Védanty, Sánkjy, Ájurvédy, TČM, indické a východní filozofie v kontrastu karteziánství a materialismu.

Učím jógu podle principů vývojové kineziologie (posturální jóga) a biomechaniky pohybu, tradiční jógu, doplňuji o jógu prožitku, zdravotně-kompenzační cvičení, zdravotní tělesnou výchovu a rehabilitaci.

Učím Feldenkraisovu ® metodu psychosomatického vzdělávání podle autora Dr. Moshého Feldenkraise formou Awareness Through Movement® – Pohybem k sebeuvědomění. Učení rozvíjím studiem Functional Integration® – Funkční integrace.

Stále mne naplňuje studium a přetváření pasivních znalostí ve skutečnost, která mne formuje a tvoří. Jedině tak mohu Učit to, co sama Žiji.

 • Praktik Feldenkraisovy metody ve výcviku – Feldenkrais Training Prague 1 2018-2022
 • Pravidelné semináře jógy zaměřené na rozvoj vrozeného vzpřimovacího programu pro schopnost pranajámy, koncentrace a meditace pod vedením PhDr. Jiřího Čumpelíka Ph.D., Praha
 • Pohyb, výchova a zdraví II., Zdravotní tělesná výchova, učitel zdravotní tělesné výchovy, FTVS UK 2015-2017
 • Pohyb a zdraví, Jóga a jógová terapie, licence učitele jógy I.třídy FTVS UK 2012-2015
 • Hatha jóga, licence instruktor jógy II. třídy FISAF, Praha 2010-2013
 • Feldenkraisova metoda:
 • Jitka Nagy, Petra Oswaldová, Lenka Khírová, FTVS UK 2015-2017
 • Zuzana Franková z německého Feldenkraiszentrum – Praha, září 2014
 • Mezinárodní certifikát Group Fitness Instructor, FISAF International, Praha 2013
 • Akreditace MŠMT v programu „Jóga pro děti“ (vzdělávání pracovníků ve školství s osvědčením), 2016
 • Nutriční poradenství, studium FTVS UK 2015
 • Jóga v sítích, terapeutický aspekt kuklení a obrácených poloh, Praha 2015
 • Prožitková jóga jako léčebný prostředek, Jógačarja Mukund V. Bhole:
 • Seminář „Pranajama, cesta ke zdraví a sebepoznání“ Praha 2014
 • Seminář „Vědomí těla, vědomí dechu, vědomí mysli „ Teplice 2013
 • „Plně prožitkový seminář “ – Praha, září 2013,
 • Specializace v dětské józe FISAF, Praha 2012
 • Školení istruktorů dětské jógy „Jóga a psychomotorika pro děti předškolního a mladšího školního věku“ – Unie Jógy, Plzeň 2015
 • Školení istruktorů dětské jógy “Dětská jóga a psychomotorika“ – Unie Jógy, Plzeň 2013
 • Specializace v těhotenské józe systémem A. Smékalové FISAF, Praha 2011
 • Instruktor Vyniasa jóga a Power jóga BMSA FISAF, Praha 2004

certifikáty odbornosti